1Trong suốt quá trình chuẩn bị và mang thai bà bầu cần phải tiêm bao nhiêu loại vac-xin gì?

 
 
 
 

2Những loại vắc-xin bà bạn cần phải tiêm phòng trước khi làm mẹ là gì?

 
 
 
 

3Những loại vắc-xin mẹ bầu phải tiêm trong khi mang thai

 
 
 
 

4Có bao nhiêu mũi tiêm ngừa viêm gan siêu vi B

 
 
 
 

5Các mũi tiêm ngừa viêm gan siêu vi B cách nhau bao lâu?